I. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

 • Nhân viên giúp việc được tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng, có nhân thân tốt được xác nhận bởi chính quyền.
 • Bảo hành toàn bộ ca làm nếu ca làm bị đánh giá 1-2*.
 • Giám sát kiểm tra định kỳ 1 lần/quý với những hợp đồng định kỳ từ 4 tháng trở lên.

II. NĂM GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỐT LÕI MÀ VẬN CHUYỂN THANH HÓA LUÔN HƯỚNG TỚI

1. Luôn đặt khách hàng là trọng tâm: 

Chúng tôi luôn lấy lợi ích của khách hàng là lợi ích của chính chúng tôi, luôn chú trọng, hướng mục tiêu vào những nhu cầu của khách hàng.

2. Bảo hiểm trách nhiệm  hàng hóa 100%

Chúng tôi cam kết đền bù 100% khi làm mất mát, rơi vỡ hàng hóa đồ đạc của quý khách. Đến với dịch vụ của chúng tôi bạn sẽ yên tâm tuyệt đối .

3. An toàn 

An toàn là giá trị căn bản của Vận Chuyển Thanh Hóa. Bạn có thể nhìn thấy qua tác phong làm việc của chúng tôi.

4. Chính Trực

Vận Chuyển Thanh Hóa luôn nhất quán trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Luôn làm điều đúng và tốt nhất cho khách hàng. Lòng chính trực được thể hiện qua :

 • Khiêm tốn – Trung thực
 • Không ngại “xin lỗi”
 • Thận trọng trong mọi việc
 • Hăng hái tình nguyện
 • Không lợi dụng người khác
 • Quý trọng thời gian của người khác
 • Trân trọng thành tựu của người khác

5. Uy tín 

Uy tín trách nhiệm luôn là điều mà cán bộ công nhân hiên công ty luôn hướng tới.

Tiết kiệm – Uy tín – Chất lượng là những gì mà Vận Chuyển Thanh Hóa  mong muốn mang lại cho khác hàng khi sử dụng dịch vụ. Sự hài lòng của bạn chính là động lực, mục tiêu để chúng tôi hoàn thiện, tiếp tục phát triển và lỗ lực hơn nữa.

III.  BẢO HIỂM VÀ ĐỀN BÙ TÀI SẢN

 • Bảo hiểm hỏng và đổ vỡ: Theo Quy tắc Bảo hiểm của Bảo Việt trong trường hợp nhân viên giúp việc làm hư hỏng, vỡ đồ của Khách hàng.
 • Đền bù tài sản mất cắp: Trong trường hợp có xác nhận bằng văn bản của cơ quan chức năng về việc nhân viên chuyển đồ đạc lấy trộm đồ của Khách hàng. Thanh Hóa sẽ có đền bù 100% giá trị tài sản.
page